Vítejte na stránkách skupiny Agrotec

Zavolejte nám

519 402 142

Napište nám

info@a-finance.cz

Investiční úvěry od PGRLF, a.s.

4. 5. 2016 novinky

Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.
Doba splatnosti Úvěru na investice nepřesáhne 15 let (od podpisu smlouvy o poskytnutí Podpory).
Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o jeden rok.
Na základě Žádosti může být v okamžiku poskytnutí Úvěru, jednorázově snížena jistina poskytnutého úvěru, a to podporou v režimu de minimis.
Maximální částka je 15 000 EUR.
Čerpání úvěru je upraveno ve smlouvě.
Výše úroků je podle finančního zdraví klienta
Forma zajištění – zástavní právo, notářský zápis + vinkulace.

Navštivte nás

AGROTEC a.s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče

Zavolejte nám

+420 519 402 142

Napište nám

info@a-finance.cz